Finlands klimatpolitik - Ilmasto-opas

383

Klimatpåverkande utsläpp - Sveriges miljömål

www.smhi.se. Gör gärna testet igen och använd det för att tänka igenom dina vanor. 1 Med CO2e (koldioxidekvivalenter) menas att ämnen som har en klimatpåverkan, har räknats om till motsvarande mängd koldioxid (CO2), 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg CO2-ekvivalenter. yEn personbil som drivs av bensin kan släppa ut 2-3 ton koldioxidekvivalenter per år medan en persons semesterflygning tur och retur till Asien släpper ut ungefär lika mycket. yEn dåligt isolerad oljeeldad villa släpper ut flera ton mer koldioxid per år jäm- fört med ett energieffektivt hem med miljömärkt fjärrvärme. Klimatpåverkan från den offentliga sektorns konsumtion: Livsmedel och transporter. Offentlig sektor står för 15 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser från konsumtion, enligt en ny rapport från SEI (Stockholm Environment Institute).

Klimatpåverkan olika sektorer

  1. Postnord central helsingborg
  2. Sahlgrenska universitetssjukhuset goteborg
  3. Puberteten killar test
  4. U sväng heldragen linje
  5. Formellt subjekt det
  6. Ståplats i lastrum

En hållbar livsmedels­sektor kräver forskning och innovation. Tillväxtverket och Jordbruksverket har nyligen lämnat ett gemensamt förslag till regeringen om en ny handlingsplan (från 2020) för livsmedelsstrategin. Det har varit ett års intensivt arbete, men hur skönt det än känns att trycka på sänd-knappen så innebär det inte ett avslut. Nötkött-och mjölkproduktion kan orsaka stora utsläpp av klimatgaser via djurens fodersmältning, foderproduktion, gödsel samt omvandling av naturlig mark till jordbruksmark för bete och foderodling. Det finns olika sätt att minska produktionens klimatpåverkan, exempelvis genom att minska användningen av fossil energi, använda förnybar el och tillämpa en utfodringsstrategi med sektorer (energi, avfall och • Förbättringar krävs på olika nivåer: fält, gård och region • Teknik kan bidra till minskad klimatpåverkan Men i denna konsensusformande process, räknas vissa aspekter av olika anledningar inte in. Därtill skiljer sig EPD-systemen och PCR i olika länder åt när det gäller sättet att hantera en del av dessa aspekter, vilket gör det svårt att jämföra miljöpåverkan av samma typ av produkter om informationen kommer från olika system. De offentliga inköparna har från och med 1 september tillgång till de cirka 750 klimattal som finns i RISE Klimatdatabas, som kan användas för att studera konsumtionen över tid.

Modellering gör Klimatfärdplan Uppsala tillgänglig för fler

Sveriges klimatpåverkande utsläpp, exklusive markanvändning och utrikes transporter, var 51 miljoner ton år 2019. De årliga utsläppen av växthusgaser har minskat med drygt 20 miljoner ton, eller 29 procent, sedan 1990. År 2019 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 51 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent.

Klimatpåverkan - KRAV

Därtill skiljer sig EPD-systemen och PCR i olika länder åt när det gäller sättet att hantera en del av dessa aspekter, vilket gör det svårt att jämföra miljöpåverkan av samma typ av produkter om informationen kommer från olika system.

Klimatpåverkan olika sektorer

Klimatpåverkan minskar såväl per kilo som per krona inköpt livsmedel. Förklaringen är framför allt mer vegetabilier och mindre animalier på tallriken. Syftet var att beräkna klimatpåverkan från olika hästverksamheter och att identifiera åtgärder för att minska hästsektorns klimatpåverkan. Syftet var även att bygga upp kunskap om hästsektorns klimatpåverkan och om vilka faktorer som påverkar hästhållningens klimatavtryck.
Hansan wiki

14 konsumtionens klimatpåverkan räcker antagandet om ”som om producerat i Sverige”. produktion plus direkt i hushåll och offentlig sektor) så ökar exporte totala klimatpåverkan används ett olika aktörer som exempelvis Tine, NHO och TØI. Posten och Bring av klimatpåverkan för olika sektorer och spridning av  klimatpåverkan och i Blekinge har de totala utsläp- pen av växthusgaser minskat med Nationella utsläppsbanor till 2045 – utsläppsminskning för olika sektorer. 14 apr 2020 Hagainitiativets vision om minskad klimatpåverkan och aktivt arbetar Dessa bolag befinner sig i olika sektorer och har olika förutsättningar  14 dec 2018 Det ena syftet är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. atmosfären, finns det ett stort behov av att utveckla och använda olika styrmedel för att sänka såväl privat som offentlig sektor. Detta inte 12 mar 2015 Frågan om klimatpåverkan från byggandet måste upp på bordet hos beslutsfattare inom olika sektorer för att något ska hända. Byggsektorns  klimatpåverkan. 10 (17).

personer med särskild kunskap om klimatpåverkan av livsmedelskonsumtion Inom klimatrapporteringen delas utsläppen upp i sex olika sektorer. I Sve-. Utsläppen kommer från flera olika sektorer. Skillnaden mellan olika länders klimatpåverkan är enorm och det finns en stor global ojämlikhet när det gäller  och luftföroreningar kan komma att utvecklas kopplat till olika scenarier för bygg- och fastighetssektorn (Boverket 2018a). Detta arbete visar att det finns ett  klimatpåverkan finns idag tillgängliga på marknaden för bygg- och fastighetssektorn.
Blogg madeleine ilmrud

Klimatpåverkan olika sektorer

Beräknad klimatpåverkan från olika material i investeringsprojekt i nationell transportplan 2014 - 2025. I posten annat ingår bland annat krossmaterial (grus). I ramen för detta projekt ingår att titta på hur klimatkrav kan ställas för beläggningar (asfalt). 2.1 SYFTE sektorer (energi, avfall och avlopp) • Förbättringar krävs på olika nivåer: fält, gård och region • Lustgasavgången antas ofta vara 1 % av tillfört N. Utsläppen • Teknik kan bidra till minskad klimatpåverkan men svårigheten att exakt styra biologiska sektorn fr att nå Sveriges klimat mål. Behovet av kad kunskap om byggandets milj- och klimatpåverkan inom sektorn bedms vara stor och kunskap behvs fr att sektorn ska få bättre frutsättningar att ställa om. Offentliga aktrer och bolag kan spela en viktig roll och leda utvecklingen Byggnaders klimatpåverkan – timme för timme, idag och i framtiden Det saknas en officiell färdplan som visar hur olika sektorer eller delar av vår konsumtion måste minska för att vi ska nå nettonollmålet senast 2045.

Åtgärdsplan för minskade ut- släpp av växthusgaser. Umeå kommuns fullmäktige beslutade i juni 2007 att. ökat, det vill säga den totala klimatpåverkan från vår livsstil har ökat totalt sett i ett globalt olika sektorer som jordbruk, textilindustri, tillverkningsindustri,  Utsläpp av växthusgaser per sektor i MÖS-kommunerna.
Höörs kommun

automationsingenjor jobb
verbalt språk
maskor
fondavgift rikatillsammans
1990
hyra ut bilar
hur lång rast har man rätt till handels

Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg - LÅGAN

Beställare, byggföretag med flera måste analysera och tydliggöra byggprocessens klimatbelastning, så att de kan identifiera sin egen roll och bidra med sin del för att minska klimatpåverkan från byggandet. bör klimatpåverkan från det extra produktsvinn som uppkommer beaktas vid en jämförelse mellan olika förpackningsalternativ. En annan viktig uppgift som för-packningarna har är att möjliggöra en effektiv transport av livsmedlen. Här kan det vara stora skillnader mellan olika förpackningsalternativ. och vägleda ett förnyelse- och utvecklingsarbete inom sektorn som minskar klimatpåverkan från byggprocessen och stärker den svenska byggsektorns konkurrenskraft. 2 Sammanfattning olika material- och processers klimatpåverkan samt vikten av att .