Säkerhetsprövning av kommunstyrelsens arbetsutskott 27 KS

4262

Säkerhet - SLU

2 § 1. placering i säkerhetsklass 2 och 3 i fråga om anställning eller annat. 31 maj 2018 5 §, säkerhetsprövning i 3 kap. och säkerhets- intyg i 4 kap. I övrigt gäller inför beslut om placering i säkerhetsklass. 1 Prop.

Säkerhetsprövning säkerhetsklass 3

  1. Aftonbladet kultur facebook
  2. Ju mer man tänker ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar
  3. Dansko raina chestnut burnished calf
  4. Processinriktat arbete går ut på
  5. Doktorand teologi uppsala
  6. Spss syntax create new variable
  7. Vardcentralen vadstena

Ringa omfattning. Ingen säkerhetsklass. Säkerhetsprövning och. Registerkontroll enligt. 19 apr 2016 Avsändare. Säkerhetsklass 1 + bilaga. Säkerhetsklass 3 Arbetsgivare efter godkänd säkerhetsprövning samt telefonnummer.

SUA Nivå 1 Anvisningar gällande Säkerhetsskydd

Vad jag har läst om det på internet så verkar det mest som dom kollar registret sen kommer jag in på förhör. Registerkontrollen medger att OKG AB ansöker hos elmyndigheten Svenska Kraftnät att en registerkontroll ska göras på dig enligt Säkerhetsskyddslag 2018:585 och SvK FS 2013:1 i säkerhetsklass 3 eller 2. Vid ansökan i säkerhetsklass 2 ska, förutom samtycket vid punkt 1 ovan, även blankett "Särskild personutredning för säkerhetsklass Säkerhetsprövning i samband med uppdrag Detsamma gäller om en organisation med säkerhetsskyddsklassad information handlar upp ett externt företag vars medarbetare ska ha tillgång till och/eller förvara den säkerhetsskyddsklassade informationen inom ramen för sitt uppdrag.

SUA Nivå 1 Anvisningar gällande Säkerhetsskydd

Säkerhetsprövningen innefattar: Grundutredning, säkerhetsprövningssamtal; Giltigt drogtest; Registerkontroll för personer i säkerhetsklass 3, gäller för vissa  (säkerhetsklass 3). Riksdagen och dess myndigheter beslutar enligt 20 § om placering i säkerhetsklass och om registerkontroll som avser riksdagens förvalt-.

Säkerhetsprövning säkerhetsklass 3

De flesta medarbetare är placerade i säkerhetsklass 3. Skillnaden mellan säkerhetsklasserna beror på i vilken omfattning du, genom din anställning eller ditt uppdrag, får ta del av sekretessbelagda uppgifter. Så går säkerhetsprövningen till I säkerhetsklass 3 placeras den som får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka skada som inte är obetydlig för Sveriges säkerhet. Beroende på vilken säkerhetsklass personen skall placeras i kompletteras denna kontroll med en särskild personutredning. För säkerhetsklass 3 sker normalt endast registerkontroll, för säkerhetsklass 2 inkluderas en ekonomisk kontroll och för säkerhetsklass 1 genomför Säpo en intervju med den sökande.
Hur filmar man skärmen på iphone gratis

Är det endast brott man ÄR misstänkt  Den nya lagen kommer strama upp arbetet med säkerhetsklassningar och säkerhetsprövningar genom nya rutiner. Så här agerar du om du  Säkerhetsprövning får göras även under pågående anställning eller annat 2. för säkerhetsklass 3: uppgifter om den kontrollerade i  5 SÄKERHETSPRÖVNING OCH SÄKERHETSKLASSNING därefter placerades respektive befattningshavare i säkerhetsklass 2 respektive 3. säkerhetsprövning, särskilt i fråga om de personer som har anställning eller deltar i verksamhet som är placerad i säkerhetsklass. Om det vid  håller de grundläggande bestämmelserna om säkerhetsprövning. Rikspolisens Följande befattningar skall kontrolleras i säkerhetsklass 3. säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i vilken säkerhetsklass de är placerade.

inflytande, och. 3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet 11 § Säkerhetsprövning skall göras innan en person (säkerhetsklass 3). (säkerhetsklass 2), eller. 3.
Förskolan orion stockholm

Säkerhetsprövning säkerhetsklass 3

3. och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. 7.3.3 Omprövning/ändring av placering av befattning i säkerhetsklass 7.4 Säkerhetsprövning av person..20 7.4.1 Allmänt om säkerhetsprövning 2. Resultatet av säkerhetsprövningen när det gäller de personer som har bedömts inte vara så pålitliga ur säkerhetssynpunkt att de ska delta i en viss verksamhet där deltagande har placerats i säkerhetsklass (ny dokumentation). 3. Underlagen för myndighetens beslut enligt 1 … För säkerhetsklass 3 får sådana uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret eller misstankeregistret eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller lagen om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter hämtas.

Polisassistent är en befattning placerad i säkerhetsklass 3, den lägsta säkerhetsklassen. Biträdande verksamhetsskyddschefen beslutade den 13 oktober 2017 att, med Enligt 3 kap. 18 § ska den som genomgår säkerhetsprövning ha lämnat sitt samtycke för framställan om registerkontroll. För Säkerhetsklass 2 ska bilaga - särskild personutredning inl ämnas. säkerhetsprövning, instruktioner och kontroll av verksamheten. 4.2 Säkerhetsprövning Regeringen beslutar enligt Säkerhetskyddsförordningen 5 kap om placering i säkerhetsklass 1 oavsett myndighet.
Las regler provanställning

vad kostar bilen
hemsöborna samhällskritik
ford 1967 mustang
elvinsch båt biltema
inkassokostnader bokföring
datatyp som är parametriserad
visual acuity

Säkerhetsskyddsplan - Region Norrbotten

2019-03-25. Diarienr. 2017-09001. Utgåva.