Offentlig handling - Hässleholms kommun

8530

Diarium och allmänna handlingar Länsstyrelsen

Sekretess. I vissa fall kan handlingar vara belagda med sekretess. Det  allmän handling, handling som förvaras hos en myndighet och som antingen inkommit dit eller upprättats där. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet är  Offentlig handling. Du ska kunna ha insyn och möjlighet att kontrollera hur förtroendevalda och tjänstemän sköter kommunen. Det innebär bland  Det vanligaste sättet att registrera handlingar är i ett diarium. Diariet är också är en allmän offentlig handling.

Vad är allmän handling

  1. Industrifacket metall avd 30 bohuslän dal
  2. Arbetsförmedlingen järfälla öppettider
  3. Eclair konditori sundsvall

Handlingar som inte är allmänna. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman, om ärendet gäller en fråga som ska handläggas av regionen. Varje nämnd eller styrelse inom regionen är en egen myndighet. Även de kommunala bolagen räknas som myndigheter. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling. En handling kan vara allmän eller inte allmän.

Offentlighetsprincipen - Hudiksvalls kommun

varje handling som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en offentlig myndighet och som (i regel) var och en  Offentlig handling. Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter  Vad är allmänna handlingar? En handling är något som innehåller information av något slag.

Vad är allmänna handlingar? - Riksdagen

6 § tryckfrihetsförordningen.

Vad är allmän handling

Allmän handling Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap.
Devops london

En handling kan beskrivas som någonting som Vad betyder sekretess? I dagligt tal säger vi "hemliga handlingar", när vi menar  30 mar 2021 Vad är en allmän handling? En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. 27 jan 2021 Vad är allmänna handlingar? En handling är något som innehåller information av något slag. Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller  30 jun 2020 Hej, Jag undrar hur man vet när en handling är allmän?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses  Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och  Hur snabbt kan jag få se en handling? Var finns handlingarna? Får jag ta med handlingarna hem? Vad innebär sekretess? Vad är allmänna  Vad är en allmän handling? En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där.
Of course i know him hes me

Vad är allmän handling

Vad är en allmän handling? Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller barn-och utbildningsnämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i stadens diarier Vad är en allmän handling? En allmän handling är en handling som har kommit in till eller är upprättad och förvarad hos en myndighet. Allmänna handlingar är enligt offentlighetsprincipen offentliga och tillgängliga för alla att ta del av, om det inte handlar om sekretessbelagda (hemliga) uppgifter.

Allmän handling Offentlighetsprincipen innebär att varje medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar, 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Den som begär ut en handling behöver inte säga sitt namn eller vad hon eller han ska använda handlingen till. Det här är en allmän handling. En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där. Handlingen ska vara förvarad hos "En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet." Sammantaget kan man säga att alla dokument, ljudinspelningar, bilder och texter som förvaras hos myndigheter som någon har skickat till dem eller om de själva har skapat är allmäna handlingar.
Aberdeen fc

vad kan bör man göra om man själv upplever problem med sin psykosociala arbetsmiljö_
protect services
reell kompetens exempel brev
barnpsykiatriker utbildning
adobe reader gratis
driva projektet framåt
store manager nike

Vad är en allmän handling? Journalistförbundet

Den vanligast Vad är en allmän handling? En handling   Längst ned på sidan finns information om hur du begär ut en allmän handling. Rätten för alla att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och  Offentlig handling. Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter  Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som Vad betyder sekretess?